W klasie informatycznej


realizowany jest rozszerzony program: Od roku szkolnego 2012/2013, informatyka jest realizowana w tej klasie w wymiarze 7 godz, w cyklu trzyletnim:

Generalnym celem jest przekazanie zakładanego wykształcenia ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ścisłych na poziomie rozszerzonym. Uczeń ma możliwość pełnego rozwoju swoich zainteresowań i pasji, otrzymuje wszechstronną pomoc w przygotowaniu się do przyszłych studiów informatycznych lub na kierunkach wykorzystujących umiejętności informatyczne w naukach ścisłych.

Zajęcia informatyki odbywają się w pracowni wyposażonej w komputery Pentium... pracujące w środowisku sieciowym . Ponadto w pracowni każdy komputer ma połączenia z siecią INTERNET.

Od kandydata do klasy informatycznej oczekujemy:

 1. trwałego i poważnego zainteresowania informatyką oraz przedmiotami ścisłymi, udokumentowanego wynikami osiąganymi w gimnazjum,
 2. umiejętności posługiwania się komputerem , początki programowania w dowolnym języku ,
 3. wytrwałości, chęci podejmowania wyzwań intelektualnych ,
 4. umiejętności samodzielnego stawiania hipotez i ich weryfikowania ,
 5. cierpliwości, skuteczności i konsekwencji działania ,
 6. umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy ,

Uczniowie klasy informatycznej uzyskują :

 1. dobre wykształcenie ogólne ( w tym przedmioty humanistyczne , przyrodnicze , dwa języki obce nowożytne ) ,
 2. ciekawe lekcje z przedmiotów ścisłych ( na poziomie rozszerzonym ),
  zobacz szkolną "stronę informatyczną".
 3. pogłebioną wiedzę informatyczną ,
 4. możliwość rozwoju i samodzielność w myśleniu ,
 5. rzetelne przygotowanie do bezpłatnych studiów na dobrych państwowych uczelniach,
 6. o ile będzie zainteresowanie - udział w warsztatach matematycznych (od II roku LO) ,
 7. umiejętność korzystania z technik informatycznych w przyszłej pracy zawodowej oraz umiejetność organizowania pracy z komputerem innym ,
 8. umiejętność wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów z możliwie wielu dziedzin ,
 9. umiejętność pracy w środowisku tekstowym, graficznym oraz sieciowym ,
 10. znajomość obsługi znacznej ilości programów użytkowych ,
 11. umiejętność opracowywania dokumentów HTML, plików pomocy,publikacji internetowych ,
 12. dobrą znajomość przynajmniej dwóch języków programowania ,
 13. umiejętność pisania w rozsądnym czasie poprawnie działających, przejrzystych i dobrze udokumentowanych programów ,
 14. umiejętność opracowywania efektywnych algorytmów rozwiązujacych konkretne problemy ,
 15. wiedzę pozwalajaca określić klasę problemów możliwych do rozwiązania przy pomocy komputera ,
 16. umiejętność samodzielnego uczenia się nowych technik informatycznych ,

Program w klasie informatycznej obejmuje m.innymi: